Skip to content

Förändra för att skapa förtroende

28 juni, 2011

I min roll som tjänsteman har jag i olika sammanhang, i olika typer av verksamheter upplevt och påverkat/ändrat bristande förtroende mellan uppdragsgivarna och utförarna till det bättre. Situationerna har präglats av att uppdragsgivarna/politikerna inte vågar lita på att utförarna/tjänstemännen är professionella. Politikerna har en oro att tjänstemännen har missat något centralt och att politikerna kommer få klä skott för kritiken som kommer när misstagen uppdagas. Från tjänstemännens sida har känslan varit att politikerna styr via detaljer och organisationen, istället för med mål. Att förväntningarna på tjänstemännen motsvarar förväntningarna på en maskin – att utföra en given handling vid en viss knapptryckning. Utrymmet för eget driv och egen tankeförmåga är kraftigt begränsad.

När jag har försökt ändra/påverka situationen till det bättre har jag använt mig av två personliga strategier. Dels har jag försökt förstå mina uppdragsgivares oro, dels har jag försökt att i förväg tänka ut vad som är viktigt för mina uppdragsgivare med den aktuella frågan vid just det tillfälle och i det sammanhang som frågan ska behandlas.

Att försöka sätta sig in i politikernas oro i relation till, som de upplever det, osäkra och oprofessionella tjänstemän är helt nödvändigt för att kunna börja skapa förtroende. Genom att se och bekräfta de frågor och funderingar som politikerna har, och genom att fånga frågorna tidigt går det ofta att undvika låsningar i diskussionen. Låsningar mellan politiker och tjänstemän är något som annars är ganska utmärkande för de situationer som jag talar om. Ofta går det att ge ett snabbt svar som ”bygger vidare” på frågan istället för ett svar som ”försvarar” förslaget till beslut. När jag bygger vidare på frågan innebär det att jag inte bara försöker svara på frågan/oron utan även försöker löpa vidare längs frågeställarens tankegång och besvara de frågor som annars väcks av svaret på första frågan. Finns det utrymme för en återremiss kan det också vara en bra väg att ta, tidigt, även om frågan kanske inte är helt avgörande för ärendet. Detta är särskilt funktionellt om relationen är kylig mellan tjänstemän och politiker. Det ger möjlighet för mig som tjänsteman att ägna mer tid åt den aspekt som jag försummat och som nämnden/delar av nämnden pekade på. Samtidigt får politikerna i nämnden både mer tid att smälta förslaget och gehör för sitt engagemang i frågan.

Att i förväg tänka igenom vad som är viktigt för mina uppdragsgivare i ett visst ärende, vid tillfället och i sammanhanget som ärendet behandlas, kräver ett visst mått av förståelse för det politiska systemet. Som tjänsteman i en politiskt styrd organisation räcker det inte bara med att jag är bra på det som är mitt fackområde (för stunden plan- och bygglagen i mitt fall). Jag måste också förstå vilka konsekvenserna av ett visst beslut blir för de som ska fatta beslutet. Det är inte så konstigt egentligen, politikerna måste ju ha förtroende från sina väljare. Det kan innebära att jag i föredragningen av ett ärende särskilt försöker tydliggöra de frågor som har ”politisk” spänning i sig, att jag hjälper nämnden att fokusera på de politiskt centrala frågorna. Enkelt kanske, men om man inte väger samman den politiska situationen, sammansättningen i nämnden och andra i kommunen aktuella politiska diskussioner, med de frågor som ur ett sakfrågeperspektiv är centrala lyckas man inte med att ge politikerna denna hjälp. Många tycker nog att en tjänsteman inte ska tänka in politiken i sin bedömning och föredragning. Att det är osakligt och oprofessionellt. Jag menar tvärtom att det är det som är tjänstemannens profession, att ge väl genomarbetade OCH politiskt beslutbara förslag till uppdragsgivarna/politikerna.

Genom att använda mig av dessa två strategier har jag lyckats skapa/öka förtroende mellan mina uppdragsgivare och oss utförare. Säkert fungerar de även för dig om du vill välja att försöka förändra ett läge med bristande förtroende mellan uppdragsgivare och utförare.

Eller vad tror du? Kommentera gärna!

Annonser

From → Uncategorized

4 kommentarer
 1. Mats Guldbrand permalink

  Var du på seminariet 31 mars ”Att lägga politiken till rätta – kommunala chefers professionaliseringssträvanden” i Rådhuset? Jag var inte där själv, men gissar att ni delar en del frågeställningar.

  http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelandenarkiv2010/professionsstravandekommunalacheferettdemokratisktproblem.5.631f02d12cf0dbf3218000111.html

  Intressant läsning!

  • Nej det hade jag missat. Mycket intressant!! Vi verkar dock inte ha samma uppfattning om vad ”professionell tjänsteman” innebär även om vi förefaller rörande överens om problemen i övrigt.

 2. Petter Arneback permalink

  Kul med blogg Martin. Jag känner igen mig och håller med i mycket av det du skriver. Att ha fingertoppskänsla och lägga fram politsikt genomförbara förslag ser jag som ett av våra viktigaste uppdrag, även om det kanske inte är självklart för alla. Att t.ex. klimatkontoret, i mitt tycke, lyckats så bra beror till stor del på ett gott samarbete mellan tjänstemän och politiker där politiken beslutar om målen och tjänstemännen tar fram en plan med politsikt genomförbara åtgärder för hur dessa mål ska nås på bästa sätt.

  • Ja, på klimatkontoret lyckades ni verkligen med att skapa ett starkt förtroende till politiken. Där är kanske istället nu den stora utmaningen hur man kan skapa förtroende även med andra politiska nämnder och få besluten att vara vägledande i deras verksamheter?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: